COSSOC

Taller

          A través del procés de creació de COSSOC, vam desenvolupar un llenguatge comú, que es basa en un enfocament molt específic. Amb la voluntat de definir i articular millor els principis físics, vam donar forma a un taller on compartim els nostres mètodes de treball de partnering.

        El taller es basa en l’ús del canvi de pes i l’equilibri, com a dos temes principals. L’objectiu és despertar un cos sensible i transparent als impulsos que es transfereixen entre els cossos. Donem especial atenció en la manera com ens acostem al cos de l’altre, amb sensibilitat i cura, per obrir els canals entre els cossos i crear un entorn on es pugui produir qualsevol tipus d’elevació sense gaire esforç ni dolor.
        Construïm una tonicitat del cos (forta, però articulada i àgil), que pot canviar constantment entre el paper de «base» i el«d’àgil» per tal d’entendre la plena comprensió de cada situació. Aquest és un concepte important, que es recorda constantment durant tot el taller.
        El treball subratlla la importància de la confiança en l’altre com el camí per deixar completament el pes i cedir a la responsabilitat de l’altre. Només a través d’aquest entorn, pot aparèixer el joc i la imaginació començar a fluir.

        El taller es basa en un desenvolupament gradual, que va des dels principis bàsics detallats, fins a situacions físiques concretes, que lentament creixen en complexitat. El que segueix és una fase d’investigació i exploració a través de la improvisació guiada, que acaba establint frases breus a través de les tasques donades.

        El llenguatge que utilitzem es troba en la frontera entre el contact, partnering i el circ. El temps que proposem és d’un mínim de 3 hores i el taller té tant una versió per a professionals com una altra per a aficionats.